سيف ع. ع. أ.; المصنف ا. م. غ. TAXONOMIC STUDY FOR GENUS INDIGOFERA L. (FABACEAE) IN EREF GABAL, AL-MAQATERAH DISTRICTS, LAHEJ GOVERNORATE, REPUBLIC OF YEMEN. Electronic Journal of University of Aden for Basic and Applied Sciences, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 281–285, 2023. DOI: 10.47372/ejua-ba.2023.3.277. Disponível em: https://www.ejua.net/index.php/EJUA-BA/article/view/277. Acesso em: 22 apr. 2024.