سيف عزمي عبدالمطلوب أحمد, and المصنف اسماعيل محمد غالب. “TAXONOMIC STUDY FOR GENUS INDIGOFERA L. (FABACEAE) IN EREF GABAL, AL-MAQATERAH DISTRICTS, LAHEJ GOVERNORATE, REPUBLIC OF YEMEN”. Electronic Journal of University of Aden for Basic and Applied Sciences 4, no. 3 (September 30, 2023): 281–285. Accessed April 22, 2024. https://www.ejua.net/index.php/EJUA-BA/article/view/277.